Disclaimer

Wie gebruik maakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. VeiligheidNL behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud
De Stichting VeiligheidNL is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. VeiligheidNL streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan VeiligheidNL niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. VeiligheidNL aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Persoonlijke gegevens
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal VeiligheidNL met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Cookies
De websites van VeiligheidNL maken gebruik van functionele cookies en niet-functionele cookies, voor Google analytics en voor de Social Media sharebuttons. Als u niet wilt dat VeiligheidNL deze gegevens verzamelt, verwijder de cookies dan uit uw browser. U kunt ook uw browser zo instellen dat cookies niet automatisch geaccepteerd worden. Let op: als u de instellingen te streng instelt, kan het zijn dat de websites van VeiligheidNL en andere websites niet goed meer werken.

Links naar andere sites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. VeiligheidNLis niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.