Disclaimer

Privacyverklaring/Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de volgende voorwaarden en bepalingen. De Nationale Hoorstichting houdt zich het recht voor deze voorwaarden en bepalingen op elk gewenst moment aan te passen. Deze wijzigingen worden via deze website gepubliceerd.

Inhoud
De auteursrechten van alle gebruikte teksten en beelden op www.oorcheck.nl berusten bij de Nationale Hoorstichting. Het is niet toegestaan deze zonder schriftelijke toestemming vooraf te verveelvoudigen en/of te bewerken. Toestemming kan worden aangevraagd bij de Nationale Hoorstichting, via info@hoorstichting.nl. Het overnemen van citaten is toegestaan met bronvermelding.

Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend. De Nationale Hoorstichting streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De Nationale Hoorstichting kan echter niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. De Nationale Hoorstichting is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit, het gebruik van de informatie van deze site.

De Nationale Hoorstichting is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op www.oorcheck.nl wordt verwezen.

Persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening verwerkt de Nationale Hoorstichting persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult. De Nationale Hoorstichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de juiste afhandeling van dit contact. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De Nationale Hoorstichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. Voor vragen over ons privacybeleid, of om gebruik te maken van uw rechten van inzage, correctie en verzet ingevolge de wet, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Testen op de site
Op de website kunt u een aantal testen uitvoeren. De Nationale Hoorstichting verwerkt in het kader van de uitvoering van deze testen in beginsel geen persoonsgegevens in de zin van de Wbp. De Nationale Hoorstichting kan het IP-adres waarmee de website wordt benaderd niet herleiden naar een natuurlijke persoon. De Nationale Hoorstichting slaat het IP-adres ook niet op met het oog op toekomstige identificatie door tussenkomst van derden. Voor zover wel persoonsgegevens worden verwerkt doen wij dat op basis van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring.

Uw gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de test. De testresultaten worden in combinatie met leeftijd en geslacht opgeslagen in een geanonimiseerde database die is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Nationale Hoorstichting of een door haar aangewezen partij. In deze database is herleiding naar individuele personen niet mogelijk.

Bij een van de testen, de Oorcheck hoortest, vragen wij uw e-mailadres om periodiek algemene informatie toe te zenden over gehoorschade en wat u daartegen kunt doen. Uw e-mailadres wordt in een aparte database opgeslagen, en is zodoende niet te herleiden naar de testuitslag. Alle gegevens zijn beveiligd opgeslagen in een aparte database en alleen zichtbaar voor de Nationale Hoorstichting en door haar ingeschakelde bewerkers met wie een schriftelijke bewerkersovereenkomst is gesloten, op basis waarvan deze de gegevens deugdelijk dienen te beveiligen, geheim dienen te houden en niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. De gegevens worden opgeslagen binnen Nederland. Uw gegevens zullen nooit worden gedeeld met derden. Indien u niet langer prijs stelt op de informatieve mails, kunt u dat aangeven door te klikken op de link die zal worden opgenomen in iedere mail die wij u toesturen.

Gebruik van cookies
De Nationale Hoorstichting maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies van Google Analytics. Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Via cookies van Google Analytics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze gegevens identificeren de bezoeker niet. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Op deze wijze kan de Nationale Hoorstichting haar dienstverlening verbeteren.

Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is naar een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft de Nationale Hoorstichting bepaalde maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en ’gegevens delen’ uitgezet. De Nationale Hoorstichting maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics cookies.

Gebruikers van deze website worden onderaan elke pagina geïnformeerd over het gebruik van cookies en privacy beschermende maatregelen (knop ‘privacy’).

Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Google.

Contact
Nationale Hoorstichting
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
E: info@hoorstichting.nl
T: 070 – 349 50 50