Hoe ontstaat schade?

Hoor jij na het uitgaan wel eens zo’n piep in je oor? Dat betekent dat een stukje van je gehoor al is beschadigd. Hoe zit dat precies? 

Het gaat allemaal om de trilhaartjes in het binnenoor. Die zijn continu bezig met het verwerken van geluid, want geluid is er altijd en overal. Harde geluiden, vanaf 80 decibel, kunnen het gehoor beschadigen. De trilhaartjes raken overbelast door de geluidsdruk en gaan kapot. Trilhaartjes gaan ook kapot als je te vaak of langdurig aan hard geluid wordt blootgesteld. Vergelijk het met een grasveld waar een bulldozer de grassprietjes in een klap platwalst of waar honderden mensen overheen lopen, waardoor de grassprietjes uiteindelijk ook kapot gaan.

Beschadigde trilhaartjes geven verkeerde signalen door aan de hersenen: dat is die piep die je hoort! Als er steeds meer trilhaartjes sneuvelen blijven er niet genoeg over om geluiden door te geven en word je langzaam slechthorend. Het continu horen van een piep of ruis heet tinnitus. Andere vormen van gehoorschade zijn overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis), vervorming van geluid (distortie) en geluiden links en rechts verschillend waarnemen (diplacusis). Lees meer over soorten gehoorschade.

Haarcellen