Apps & links

Decibelapp

Er zijn veel decibelapps te vinden. Kies er een die je kunt kalibreren, dan is hij het meest betrouwbaar. Bijvoorbeeld de app Geluidsmeter HQ.

Lesmateriaal

Voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs is lesmateriaal beschikbaar dat gebruikt kan worden bij oorcheck.nl. Bekijk en download het hier.

Links

Stichting Hoormij
De Stichting Hoormij.NVVS is de patiëntenvereniging voor mensen met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn de hoofdtaken waar zij zich op richten. Via de website hoorwijzer.nl geeft Stichting Hoormij.NVVS informatie over hoortesten, specialisten, vergoedingen en hoorhulpmiddelen.

Oorsuizen
Op deze site is informatie te vinden over omgaan met oorsuizen (tinnitus) en kunnen bezoekers zich inschrijven voor de cursus ‘Controle over Tinnitus’ gevolgd door een kortdurende begeleiding.

Hoorinfotheek
Hoorinfotheek geeft onafhankelijk advies over hoor hulpmiddelen.

Nederlandse KNO-vereniging
Voor meer informatie over het werk van de KNO-arts en de KNO-vereniging.

Downloads

Download flyer met tips
Download het Derde convenant ‘Preventie gehoorschade versterkte muziekr’
Download het Geluidsadvies Schoolfeesten