Wat zegt de wet over geluidsniveaus?

Wat zegt de wet over geluidsniveaus?

Er is geen wetgeving voor geluid in de vrije tijd. Wel zijn er afspraken gemaakt met de meeste festivals en poppodia, die zijn vastgelegd in een convenant. Lees meer over de afspraken.

Voor de werkvloer is wel wetgeving: je mag 8 uur per dag, 5 dagen per week (= 40 uur per week) onbeschermd werken in 80 dB. Bij harder geluid zijn maatregelen nodig.

Categorieën: